Productie 2018

Veldhoven, 04 september 2017

Het bestuur van De Veldhovense Revue heeft inmiddels het startschot gegeven voor de voorbereidingen van de productie in 2018. Omdat men ook de uitdaging heeft aanvaard om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het 100-jarig bestaan van de gemeente Veldhoven in mei 2021 denkt zij aan een productie in 2018 met een doorkijkje naar 2021.

Voor beide producties is, na een zorgvuldige selectieprocedure, met tekstschrijver John van der Sanden uit Helmond een overeenkomst gesloten. John is bekend met De Veldhovense Revue en heeft in het verleden ook diverse bijdragen aan het succes geleverd.

John zal – zeker in de voorbereidingsfase – ondersteund worden door een creatief team bestaande uit productieleider Tom Vinken, regisseur Eef Goudsmits, decorontwerper Henk Kemperman en video-expert Niec Himpens. Al naar gelang het vorderen van het script kan het creatief team uitgebreid worden, bijvoorbeeld met een choreograaf en muzikaal leider/arrangeur.

In het bestuur is sprake van een mutatie. Tijn Verhoeven heeft het bestuur verlaten en hij is recent opgevolgd door Theo Vinken. Theo is medeoprichter van De Veldhovense Revue geweest en gedurende de eerste 14 jaar vicevoorzitter van het bestuur en later lid van de Raad van Advies. Theo zal binnen het bestuur de linking-pin gaan vormen met de tekstschrijver en het creatief team.

Samen met de tekstschrijver en het creatief team worden de ideeën die in de voorbereiding zijn besproken, verder vertaald in een aansprekende synopsis en daaropvolgend in een boeiend script.
De ideeën zijn tot stand gekomen na een brede brainstorm met direct- en indirect-betrokkenen.

Als uitvloeisel van de gehouden brainstormsessies, hebben enkele deskundigen op het gebied van marketing en communicatie, aangegeven graag bereid te zijn om een bijdrage te leveren. Van dit aanbod maakt het bestuur graag gebruik. Daarnaast heeft het bestuur zich laten adviseren door een groep georganiseerde studenten, die affiniteit hebben met dit soort uitdagingen.

Kortom: De Veldhovense Revue heeft betekenis gegeven aan een diversiteit aan opinies en suggesties en staat in de startblokken om in december 2018 het Veldhovense publiek opnieuw op een aangename manier te verrassen.

Namens het bestuur van De Veldhovense Revue

Ad Verhagen, voorzitter